Bảng giá - Bảng giá niềng răng

Nội dung bảng giá niềng răng 
...

                                                                           CHỈNH NHA - NIỀNG RĂNG

STT

DỊCH VỤ

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

I. NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI CHÍNH HÃNG XUẤT XỨ MỸ

 

 

1

Khớp cắn loại I

trọn gói

 30.000.000

2

Khớp cắn loại II

trọn gói

35.000.000

3

Khớp cắn loại III

trọn gói

40.000.000

II. NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ BUỘC CHÍNH HÃNG XUẤT XỨ MỸ

 

 

1

Khớp cắn loại I

trọn gói

 35.000.000

2

Khớp cắn loại II

trọn gói

40.000.000

3

Khớp cắn loại III

trọn gói

45.000.000

II. NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ CHÍNH HÃNG XUẤT XỨ MỸ

 

 

1

Khớp cắn loại I

trọn gói

 35.000.000

2

Khớp cắn loại II

trọn gói

40.000.000

3

Khớp cắn loại III

trọn gói

45.000.000

II. NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ TỰ BUỘC CHÍNH HÃNG XUẤT XỨ MỸ

 

 

1

Khớp cắn loại I

trọn gói

 40.000.000

2

Khớp cắn loại II

trọn gói

45.000.000

3

Khớp cắn loại III

trọn gói

50.000.000